Skip to main content
AEG | Help and Support

Vyprázdňovanie umývačky riadu

Pred vybratím zo spotrebiča nechajte riad vychladnúť.

Najprv vyprázdnite dolný kôš, potom vyprázdnite horný kôš.