Skip to main content
AEG | Help and Support

Čistenie vnútorného povrchu umývačky

Pravidelné používanie cyklov s krátkym trvaním môže viesť k usadeniu zvyškov mastnoty a vodného kameňa vnútri spotrebiča.

  • Aby ste predišli ich výskytu, spustite dlhé programy minimálne raz za dva týždne.
  • Používajte špecializované umývacie prostriedky, ktoré sú dostupné v našom internetovom obchode.
  • Was this article helpful?