Skip to main content
AEG | Help and Support

Čistenie vonkajšieho povrchu umývačky

 

  • Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky.
  • Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky ani rozpúšťadlá.