Skip to main content
AEG | Help and Support

Používanie kombinovaných umývacích tabliet

 

Keď používate kombinované umývacie tablety, nemusí byť potrebné naplniť dávkovač soli a dávkovač činidiel, v závislosti od tvrdosti vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa však odporúča použiť soľ a činidlo na dosiahnutie najlepších výsledkov umývania.

  • Upravte tvrdosť vody elektronicky na úroveň 1. Na tejto úrovni nebude svietiť ukazovateľ (pridania soli) na ovládacom paneli.
  • Aktivujte funkciu kombinovaných tabliet stlačením príslušného tlačidla.
  • Podrobné pokyny nájdete v návode na obsluhu.

Funkcia kombinovaných umývacích tabliet musí byť aktivovaná po zvolení cyklu a neuloží sa do pamäte.

  • Funkciu kombinovaných umývacích tabliet aktivujte pred každým cyklom.
  • Ak cyklus sušenia neprodukujte dostatočné výsledky, naplňte dávkovač činidla a nastavte úroveň tvrdosti vody na 1 alebo 2.