Skip to main content
AEG | Help and Support

Nastavenia sú deaktivované

 

Keďže sekvencia výberu programu zahŕňa voľbu cyklu a nastavení a následné zapnutie spotrebiča, nastavenia nemuseli byť aktivované načas.

Ak chcete tomu zabrániť, zvoľte prací cyklus a dodatočné nastavenia pri otvorených dvierkach – cyklus sa nespustí, kým sa dvierka nezatvoria.