Skip to main content
AEG | Help and Support

Poškodené tlačidlo Zap/Vyp

 

Tento problém musí vyriešiť technik. Na objednanie technika kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?