Skip to main content
AEG | Help and Support

Poškodené alebo voľné komponenty

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní spotrebiča:

Spotrebič sa nepokúšajte zapojiť alebo používať.

  • Okamžite kontaktujte predajcu vášho spotrebiča a oznámte mu, že sa spotrebič poškodil počas dodania. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.
Objavenie poškodenia po inštalácii/prvom použití: 
  • Kontaktujte predajcu vášho spotrebiča, aby ste ho informovali o poškodení.
Vyžiadanie servisu:
  • Ak je to možné, uveďte pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska príslušný komponent.
  • Náhradné diely sa dajú objednať cez náš internetový obchod.
  • Was this article helpful?