Skip to main content
AEG | Help and Support

Nezvyčajné zvuky

 

Zvuk hučania ihneď po spustení

Umývačky vždy začnú umývací cyklus s čerpacím programom, ktorý spôsobuje tento zvuk.

Nie je žiadny dôvod na znepokojenie.

Hlasitý zvuk alebo klepanie

Tento zvuk je spôsobený otváraním dávkovača umývacieho prostriedku.

Nie je žiadny dôvod na znepokojenie.

Zvuk pípania počas čerpania

Na vyriešene tohto problému pridajte kvapku umývacieho prostriedku (nie príliš veľa) do dávkovača umývacieho prostriedku, aby sa namazal čerpací mechanizmus.

Zvuk šumenia počas fázy sušenia

Môže to indikovať poruchu sušiaceho ventilátora a musí byť vyriešené technikom. Na objednanie technika kontaktujte autorizované servisné stredisko.

 

  • Was this article helpful?