Skip to main content
AEG | Help and Support

Tablety do umývačky sa úplne nerozpustia

 

Krátke cykly

Tablety do umývačky nie sú úplne rozpustené pri krátkych cykloch.

  • Na predídenie stopám umývacieho prostriedku na riade sa odporúča používať tablety do umývačky pre dlhé cykly.
Tablety

Niektoré značky tabliet do umývačky sa úplne nerozpustia, preto sa odporúča vyskúšať inú značku alebo použiť namiesto nich práškový umývací prostriedok.

  • Ak ste zakúpili tablety, ktoré sa nerozpúšťajú efektívne alebo ktoré sa nevypláchnu z dávkovača umývacieho prostriedku, jednoducho položte tabletu na dno spotrebiča a potom spustite proces.
Vloženie porcelánu

Tento problém môže byť tiež spôsobený tým, že tableta umývacieho prostriedku sa správne neuvoľní z dávkovača umývacieho prostriedku alebo sa neuvoľní v správny čas.

  • Uistite sa, že nič nemôže blokovať otvorenie veka dávkovača, ako napr. osviežovač vzduchu, vysoké taniere a pod.

Ak môže voda zo sprchovacieho ramena na koši vedľa dávkovača umývacieho prostriedku vystrieknuť nerušene k mydlu, hrozí nebezpečenstvo neúplného rozpustenia umývacieho prostriedku.

  • Nevkladajte pred dávkovač umývacieho prostriedku keramický riad.
Priehradka dávkovača je vlhká

Ak je priehradka dávkovača vlhká, môžu sa tablety alebo prášok prilepiť.

  • Pred vložením tablety sa uistite, že je dávkovač umývacieho prostriedku suchý.
  • Ak problém pretrváva, položte tabletu na dno spotrebiča.

Hore uvedený jav nie je poruchou umývačky a nepokrýva ho záruka.

Nedochádza k ohriatiu

V niektorých prípadoch môže byť tento problém spôsobený neohriatím spotrebiča.

  • Môže sa zistiť skontrolovaním, či je keramický riad horúci na konci umývacieho cyklu.
  • Ak sa spotrebič neohrieva, uveďte to pri kontaktovaní autorizovaného servisného strediska.