Skip to main content
AEG | Help and Support

Funkcia polovičného naplnenia nefunguje

 

Tlačidlo polovičného naplnenia nie je programom pracieho cyklu, ale ide o voliteľnú funkciu, ktorú môžete zvoliť spolu s programom. Polovičná náplň nie je k dispozícii pre všetky programy. K výnimkám patrí predpieranie a 30-minútový cyklus.

Podrobné informácie a pokyny týkajúce sa programov a dodatočných voliteľných funkcií nájdete v návode na obsluhu.