Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sú ohnuté

 

Problém 
  • Dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sú ohnuté. Nezarovnanie západiek a/alebo pántov môže spôsobiť, že dvierka umývačky sa správne nezatvoria alebo sa ohnú.
Vzťahuje sa na 
  • Zabudovaná umývačka riadu 
Riešenie 

1. Kontaktujte technika, ktorý inštaloval spotrebič, a uistite sa, že západka a dvere boli nainštalované v súlade s montážnym návodom.  
2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko Ak sa pomocou uvedených tipov problém nevyriešil, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.  

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť účtovaný poplatok za návštevu servisného technika aj počas záručnej lehoty.    
Výstraha: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok od napájania a zapojte ho, až keď si budete úplne istí, že je to bezpečné.

  • Was this article helpful?