Skip to main content
AEG | Help and Support

Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie i30

 

Táto chyba indikuje netesnosť a/alebo hromadenie vody na dne spotrebiča. Odpojte prívod vody spotrebiča, aby ste predišli vytopeniu.

  • Na vyriešenie tohto problému kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Was this article helpful?