Skip to main content
AEG | Help and Support

Ukazovateľ cyklov bliká

 

To indikuje, že stále prebieha cyklus, a predchádzajúci cyklus musí byť zrušený pred naprogramovaním nového cyklu.

  • V návode na obsluhu nájdete podrobnejšie informácie a pokyny.