Skip to main content
AEG | Help and Support

Umývačka začne cyklus s otvorenými dvierkami

 

Ak vaša umývačka začne cyklus s otvorenými dvierkami, kontaktujte autorizované servisné stredisko.