Skip to main content
AEG | Help and Support

Predné rohy a bočné strany chladničky/mrazničky sú teplé

 

Otázka: 
  • Prečo sú predné rohy a bočné strany chladničky/kombinovanej chladničky s mrazničkou teplejšie? 
Vzťahuje sa na: 
  • kombinácie chladničky 
Riešenie: 

1. Váš spotrebič funguje normálne  

Je normálne, že sa zadná stena alebo bočné steny nahrejú okolo odtokového kanálika.

Spôsobuje to ohrevný článok na automatické rozmrazovanie.  

Pokiaľ nie sú viditeľné známky spálenia a teplota v chladničke je normálna, nie je dôvod na znepokojenie.
 

 

  • Was this article helpful?