Skip to main content
AEG | Help and Support

Na dne mrazničky sa tvorí ľad

 

Problém: 
  • Na dne mrazničky sa tvorí ľad 
  • Vzťahuje sa na: mrazničky 
Riešenie: 

1. Uistite sa, že cirkuluje chladný vzduch vo všetkých oddeleniach mrazničky 

Ak je vetranie zablokované, chladný vzduch nebude v mrazničke cirkulovať.

Nechajte čo najviac miesta medzi jednotlivými položkami, aby mohol chladný vzduch cirkulovať vo všetkých častiach mrazničky  

2. Skontrolujte, či sa dvere správne zatvárajú 

Ľad sa vytvára na dne mraziaceho priestoru, keď sa chladný vzduch v mrazničke skombinuje s teplým a vlhkým vzduchom zvonku  

3. Uistite sa, že je tesnenie dvier na okrajoch dvier správne pripevnené  

Skontrolujte, či tesnenia dvier dostatočne priliehajú vložením hárku papiera do dvier a následným vytiahnutím.

Ak ho dokážete vytiahnuť bez akéhokoľvek odporu, dvere sa nezatvárajú správne a tesnenia by sa mali vymeniť.

Na výmenu tesnenia kontaktujte autorizované stredisko.