Skip to main content
AEG | Help and Support

Na bokoch alebo okrajoch mrazničky je námraza alebo ľad

 

Problém 
  • Na bokoch a okrajoch mojej mrazničky je námraza alebo ľad
Vzťahuje sa na
  • Skriňová mraznička
Riešenie 

1. Odmrazte mrazničku
Podrobné informácie nájdete v návode na používanie. Návod na používanie si môžete stiahnuť tu.
V mrazničkách vybavených beznámrazovou technológiou sa ľad automaticky topí. Ak mraznička nie je beznámrazový model, musíte ju, podľa potreby, rozmraziť sami.

2. Vyhnite sa častému otváraniu dvier a nenechávajte dvere na dlhý čas otvorené

3. Nastavte teplotu na približne -18 °C
Skontrolujte teplotu pomocou teplomeru v pohári kuchynského oleja umiestneného čo najbližšie k dverám. Teplotu na teplomeri pozrite po približne 12 hodinách. 

4. Potraviny vždy skladujte v hliníkovej fólii alebo vo vzduchotesných nádobách

5. Dbajte na to, aby mala mraznička dostatočné vetranie, ako je to uvedené v návode na používanie alebo v inštrukciách na inštaláciu

6. Uistite sa, že tesnenie dvier je na okrajoch dvier správne pripevnené
Skontrolujte, či tesnenia dvier dostatočne priliehajú vložením hárku papiera do dvier a následným vytiahnutím. Ak ho dokážte vytiahnuť bez akéhokoľvek odporu, dvere sa nezatvárajú správne a tesnenia by sa mali vymeniť.

7. Skontrolujte, či je tesnenie čisté
Tesnenie sa dá očistiť vlhkou handričkou a malým množstvom čistiaceho prostriedku. 

8. Skontrolujte, či tesnenie na dverách nie je deformované
V takomto prípade sa dá problém zvyčajne vyriešiť zahriatím tesnenia na pár minút použitím sušiča na vlasy a následným vytiahnutím gumy.    
VAROVANIE! Neprehrievajte tesnenie dvier, lebo by ste mohli poškodiť aj tesnenie aj dvere.    

9. Skontrolujte pánty a akékoľvek poškodené časti vymeňte

10. Kontaktujte autorizované servisné stredisko
Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.

Príčina
  • Tvorba námrazy alebo ľadu v mrazničkách je bežná. Ľad sa vytvára pri otváraní dvier, keď je vlhký vzduch vtiahnutý do spotrebiča. 
  • Správna inštalácia a používanie mrazničky šetrí energiu a chráni životné prostredie. 
  • Nezabalené potraviny uvoľňujú veľké množstvo vlhkosti a zvyšujú objem ľadu vo vnútri spotrebiča.