Skip to main content
AEG | Help and Support

Ako uchovávať potraviny v chladničke a mrazničke?

 

Otázka: 
 • Ako uchovávať potraviny v chladničke a mrazničke? 
Vzťahuje sa na: 
 • chladničky 
 • kombinované chladničky s mrazničkou 
Všeobecné tipy ako uchovávať potraviny v chladničke: 
 • Vyhnite sa preplneniu regálov spotrebiča, pretože to znižuje cirkuláciu vzduchu a spôsobuje nerovnomerné chladenie. 
 • Potraviny pred vložením do chladničky zakryte a nádoby utrite. Vďaka tomuto znížite tvorbu vlhkosti vo vnútri jednotky. 
 • Potraviny so silnou vôňou alebo vysokým obsahom vlhkosti zabaľte. 
 • Ovocie a zeleninu uskladňujte v zásuvkách na zeleninu, kde zachytená vlhkosť pomáha zachovať kvalitu potravín dlhšiu dobu. Väčšina ovocia a zeleniny by sa mala byť skladovať pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti. 
 • Bezpečne zabaľte surové mäso a hydinu tak, aby ste predišli úniku a kontaminácii iných potravín alebo povrchov. Akékoľvek mäso, ktoré sa má skladovať dlhšie ako 2 dni, by sa malo zmraziť. 
 • Maslo a syr: je potrebné ich vložiť do špeciálnych vzduchotesných nádob, zabaliť do alobalu alebo vložiť do polyetylénových vreciek, aby sa k nim dostalo čo najmenej vzduchu. 
 • Fľaše: musia mať uzáver a treba ich skladovať v poličke na fľaše na dverách alebo v stojane na fľaše (ak je ním spotrebič vybavený). 
 • V chladničke sa nesmú skladovať banány, zemiaky, cibuľa ani cesnak, ak nie sú zabalené. 
 • Horúce potraviny by mali byť pred umiestnením do oddelenia ochladené na izbovú teplotu; inak zvýšia vnútornú teplotu priestoru a spotrebu energie spotrebiča 
 • Vodnaté potraviny alebo potraviny s vysokým obsahom vody položte dopredu (bližšie ku dverám). Ak sa nachádzajú v blízkosti prúdu studeného vzduchu, môžu zamrznúť  
Všeobecné tipy na uchovávanie potravín v mrazničke: 
 • Na minimalizáciu dehydratácie potravín a zhoršenia kvality použite hliníkovú fóliu, obaly do mrazničky, vrecká na zmrazenie alebo vzduchotesné nádoby. 
 • Z obalov vytlačte čo najviac vzduchu a pevne ich utesnite. Zachytený vzduch môže spôsobiť vyschnutie jedla, zmenu farby a vytvorenie nepríjemnej chuti (zmrazenie). 
 • Pred zamrazením zabaľte čerstvé mäso a hydinu do vhodných obalov na zmrazovanie 
 • Nezmrazujte mäso, ktoré bolo úplne rozmrazené Vyhnite sa vkladaniu príliš veľa teplého jedla do mrazničky naraz. Preťažíte tak mrazničku, spomalíte zmrazovanie a môže dôjsť k zvýšeniu teploty zmrazených potravín. 
 • Neuchovávajte zmrzliny, nanuky ani chlieb vo dverách mrazničky alebo v hornej časti mrazničky: tieto priestory nie sú najchladnejšie časti mrazničky, a preto sa tieto potraviny pravdepodobne rozmrazia rýchlejšie, ak ich necháte uložené v týchto priestoroch 
 • Medzi obalmi ponechajte priestor, aby mohol voľne cirkulovať chladný vzduch, čo umožní čo najrýchlejšie zmrazenie potravín