Skip to main content
AEG | Help and Support

Kompresor spotrebiča nevydáva žiadny zvuk

 

Uistite sa, že je spotrebič správne pripojený k zdroju napájania a že je zapnutý chladiaci systém.

Skontrolujte prítomnosť prevádzkových zvukov po jednej hodine.

Ak je spotrebič zapnutý a kompresor nevydáva zvuky, chladnička mohla spustiť cyklus automatického odmrazenia. Program odmrazenia prebieha pravidelne a trvá približne 30 minút. Pozrite si návod na obsluhu, aby ste zistili, či váš spotrebič používa túto funkciu.

Fungovanie chladničky môžete zmerať umiestnením pohára vody s teplomerom do stredu prostrednej police a odčítaním teploty po 6 až 8 hodinách. Ak sa zobrazená teplota zhoduje s nastavenou teplotou, spotrebič funguje správne.

Ak hore uvedená rada nevyrieši problém, môžete ho vyriešiť servisný technik.

  • Was this article helpful?