Skip to main content
AEG | Help and Support

V spotrebiči je zlý zápach

 

Rozliate chladivo

Chladivá sú bez zápachu a únik chladiacej látky spôsobí stratu funkčnosti výrobku.

Vykypené jedlo na tesniacich prúžkoch 

Vykypené jedlo sa dostalo pod tesniaci prúžok na spodku dvierok alebo pod tesniaci prúžok okolo poličky.

Na vyriešenie tohto problému odoberte sklenené poličky a tesniace prúžky, potom dôkladne vyčistite tesniace prúžky zvnútra aj zvonku pomocou vhodného antiseptického dezinfekčného prostriedku.

Zvyšky potravín v odtoku na zadnej strane jednotky

Akékoľvek zvyšky potravín, ktoré sa dotýkajú zadnej steny spotrebiča, k nej primrznú. Keď spotrebič spustí cyklus odmrazovania, topí sa ľad a steká dole do odtoku a môže so sebou zobrať malé kúsky potravín. Tieto potraviny sa potom ohrejú v odtoku na vrchu kompresora a začnú zapáchať.

Aby ste vyriešili tento problém, dôkladne vyčistite odtok.

Potraviny so silnou arómou vydávajú do okolia pachy

Potraviny ako citrón, cibuľa a údené výrobky môžu vydávať pachy, a ich chuť môže následne prejsť na ostatné potraviny v chladničke.

Potraviny so silnou arómou zabaľte do vzduchotesných nádob a nádob neprepúšťajúcich pachy.

Potraviny so silnou arómou uchovávajte mimo výrobkov ako mlieko, vajcia a syr, ktoré ľahko absorbujú pachy z iných výrobkov.

Hnilobné pachy odstráňte pomocou jogurtu

Ak potraviny v skrinke začali hniť, vyčistite skrinku pomocou jogurtu, ktorý je najúčinnejším spôsobom na odstránenie hnilobných pachov.

Skrinku vyčistite vlhkou handričkou. Potrite ju jogurtom, aby mohli baktérie mliečnej kyseliny zničiť hnilobné baktérie. Jogurt zotrite po približne 12 hodinách.

Čistenie pomocou kypriaceho prášku

Vyčistite vnútro spotrebiča a plášť dvierok dvomi polievkovými lyžicami kypriaceho prášku rozpustenými v litri horúcej vody.

Pred čistením okolia ovládacích prvkov alebo elektrických dielov vyžmýkajte zo špongie alebo handričky prebytočnú vodu.

Mrazničku môže byť pred čistením potrebné najprv odmraziť.

  • Pre bezpečné a účinné odmrazenie postupujte podľa krokov nižšie:
  • Vypnite spotrebič a odpojte ho zo sieťovej zásuvky.
  • Vyberte z vnútra spotrebiča všetky predmety a zásuvky.
  • Ak sú k dispozícii, vložte kombinovanú škrabku na ľad/predlžovaciu odtokovú hadicu a nádobu na odkvapkávanie.
  • Nechajte dvierka spotrebiča otvorené, aby sa mohol ľad rozpustiť prirodzene.
  • Vyčistite vnútro spotrebiča a utrite ho handričkou.
  • Vyberte predlžovaciu odtokovú hadicu a vložte zásuvky späť na miesto.
  • Zatvorte dvierka a zapojte spotrebič späť do elektrickej siete.
  • Spotrebič zapnite a počkajte, kým vychladne, aby ste nastavili teplotu. Trvá to zvyčajne štyri až šesť hodín.

Varovanie: Na odstránenie vytvorenej námrazy nepoužívajte ostré predmety, keďže môžu poškodiť vnútorné diely alebo spôsobiť netesnosť v chladiacom systéme.

  • Was this article helpful?