Skip to main content
AEG | Help and Support

Vnútorné osvetlenie bliká alebo nefunguje.

 

Ak vnútorné osvetlenie bliká alebo nefunguje, žiarovka môže byť voľná alebo pokazená. Aby ste utiahli alebo vymenili žiarovku, postupujte podľa pokynov v návode na obsluhu.

Blikajúca žiarovka alebo LED žiarovka môže tiež indikovať príliš vysokú alebo nízku okolitú teplotu. Skontrolujte klasifikáciu teploty na údajovom štítku vášho spotrebiča.

Správna prevádzka môže byť zaručená iba pre výrobky triedy SN pri okolitej teplote v rozpätí 10 °C až 32 °C.

  • Trieda N = 16-32 °C
  • Trieda SN = 10-32 °C
  • Trieda ST = 18-38 °C
  • Trieda SN/T = 10-38 ℃

Umiestnenie informácií o klimatickej triede na typovom štítku:

  • Was this article helpful?