Skip to main content
AEG | Help and Support

Spotrebič má mechanickú poruchu alebo je poškodený

 

Ak je poškodené alebo prasknuté vnútorné obloženie spotrebiča, poškodenie mohlo vzniknúť počas prepravy, inštalácie, predmetmi uloženými v spotrebiči alebo externými mechanickými silami.

Ak objavíte akékoľvek poškodenie pri rozbaľovaní spotrebiča:

Spotrebič nezapájajte ani nepoužívajte.

Kontaktujte predajcu, u ktorého ste zakúpili spotrebič a informujte ho o poškodení. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste. Na poškodenia vzniknuté pri preprave alebo inštalácii sa nevzťahuje záruka.

Ak zistíte poškodenie po inštalácii a použití spotrebiča: 

V takomto prípade treba kontaktovať predajcu, aby ste ho informovali o zistenom poškodení.

Ak poškodenie vzniklo predmetmi uskladnenými v spotrebiči alebo iným mechanickým spôsobom:

Praskliny môžete elegantne utesniť univerzálnym tesniacim prostriedkom. Uistite sa, že váš tesniaci prostriedok nie je toxický a že je vhodný pre skladovacie priestory na potraviny.

Či nie sú ohnuté, zlomené alebo zle umiestnené akékoľvek závesy, vodiace koľajničky alebo podnosy.

Použite náš internetový obchod na objednanie náhradných dielov alebo si objednajte nášho technika spoločnosti Electrolux na ich výmenu.

 

 

 

  • Was this article helpful?