Skip to main content
AEG | Help and Support

Kompresor je spustený dlhú dobu

 

Je to normálne. Kompresor môže byť spustený približne až 45 minút za hodinu a bez prestávky v prípade spotrebiča s elektronicky ovládaným kompresorom, iba s potrebnou zmenou intenzity.

  • Ak je teplota v chladničke alebo mrazničke normálna, nie je dôvod na znepokojenie.

Môžu existovať aj ďalšie dôvody pre predĺžené prevádzkové obdobie kompresora:

Teplota nie je nastavená správne

Normálna prevádzková teplota je 4-5 °C v chladničkách a maximálne -18 °C v mrazničkách. Ak je nastavená príliš nízka teplota, predĺži sa prevádzkový čas kompresora.

V spotrebiči bolo nedávno uložené veľké množstvo potravín

Ak musia potraviny vychladnúť, bude kompresor spustený dlhú dobu.

Potraviny boli ešte teplé, keď boli vložené do spotrebiča

Ak musia teplé potraviny vychladnúť, bude kompresor spustený dlhú dobu.

Vysoká izbová teplota

Ak je okolitá izbová teplota príliš vysoká, predĺži sa prevádzkový čas kompresora.

Dvierka nie sú dobre zatvorené

Ak nie sú správne zatvorené dvierka alebo je poškodené tesnenie dvierok, vnikne do chladničky alebo mrazničky teplý vzduch. To predlžuje čas prevádzky kompresora.