Skip to main content
AEG | Help and Support

Stena chladničky sa nahreje

 

Je normálne, že sa zadná stena alebo bočné steny nahrejú okolo odtokového kanálika. Spôsobuje to ohrevný článok pre automatické rozmrazovanie.

Pokiaľ nie sú viditeľné známky spálenia a teplota v chladničke je normálna, nie je dôvod na znepokojenie.