Skip to main content
AEG | Help and Support

Osvetlenie v spotrebiči nefunguje

 

Žiarovka preexspirovala
  • Odpojte spotrebič zo sieťovej zásuvky a vymeňte žiarovku podľa popisu v návode na obsluhu.
Vypínač osvetlenia je zaseknutý

Ak má váš spotrebič viditeľný svetelný spínač, bude umiestnený vnútri.

  • Problém vyriešte vyčistením spínača a uistením sa, že sa voľne posúva.
Jedny alebo obidve dvere boli príliš dlho otvorené

Ak zostanú dvierka otvorené príliš dlho, ovládací systém deaktivuje osvetlenie.

  • Problém vyriešite úplným zatvorením dvierok a ich opätovným otvorením.

 

Ak žiadna z vyššie uvedených rád problém nevyrieši, kontaktujte autorizované servisné stredisko.