Skip to main content
AEG | Help and Support

Uscătorul de rufe afișează codul de eroare EHO, EH0

Dacă mașina afișează codul de eroare EHO / EH0, există o problemă la sursa de alimentare.

  • Verificați sursa de alimentare prin conectarea unui alt aparat în aceeași priză și vedeți dacă acesta funcționează. Dacă nici celălalt aparat nu funcționează, probabil există o defecțiune la fire. Contactați electricianul local pentru sfaturi și instrucțiuni privind rezolvarea problemelor de la fire.

Nu utilizați niciodată un prelungitor pentru a conecta aparatele. Aceasta poate produce un scurt circuit sau prezintă pericol de incendiu.

Dacă sursa de alimentare a aparatului este OK, încercați resetarea aparatului.

  • Scoateți ștecherul din priză, așteptați 30 de secunde și conectați-l la loc.
  • Același rezultat poate fi obținut și de la comutatorul de siguranță. După conectarea aparatului la priză, porniți-l și selectați un program.
  • Dacă apare un mesaj de eroare pe afișaj, contactați un Centru de service autorizat.