Skip to main content
AEG | Help and Support

Uscătorul de rufe afișează codul de eroare E80

Există o problemă la selectorul de ciclu sau la software.

  • Încercați resetarea aparatului. Scoateți ștecherul din priză, așteptați 30 de secunde și conectați-l la loc.
  • Același rezultat poate fi obținut și de la comutatorul de siguranță. După conectarea aparatului la priză, porniți-l și selectați un program. Dacă apare un mesaj de eroare pe afișaj în timpul ciclului, contactați un Centru de service autorizat.