Skip to main content
AEG | Help and Support

Durata de uscare se modifică

  • Durata indicată pe afișajul uscătoarelor de rufe nu este identică cu durata indicată pe etichetele energetice. Etichetele energetice indică durata de uscare pentru încărcătura maximă, în timp ce durata indicată pe afișaj este cea pentru încărcătura existentă.
  • Un uscător de rufe usucă în medie circa 5 kg într-un ciclu, deci durata este afișată pentru această încărcătură