Skip to main content
AEG | Help and Support

După ultimul ciclu de uscare, uscătorul nu pornește din nou

 

Dacă uscătorul nu pornește după un ciclu de uscare, aparatul are o problemă tehnică. Această problemă poate fi rezolvată doar de un Centru de service autorizat.