Skip to main content
AEG | Help and Support

Mașina de spălat rufe afișează mesajul de eroare E80 sau clipește de 8 ori

 

Problemă: 
  • Mașina de spălat rufe afișează mesajul de eroare E80 sau clipește de 8 ori. Acesta indică faptul că selectorul de ciclu a fost setat incorect sau mașina de spălat rufe a început cu selectorul de ciclu poziționat la jumătate între două cicluri de spălare. 
Se aplică la: 
  • Mașini de spălat cu încărcare frontală (integrate și independente) 
  • Mașini de spălat cu încărcare verticală 
Rezolvare: 

1. Încercați să rotiți selectorul de ciclu la poziția oprit.  

2. Începeți ciclul de la început.  

3. Contactați un Centru de service autorizat  

Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema recomandăm să solicitați intervenția unui tehnician de service.    

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateți produsul din priză și nu-l cuplați până când nu sunteți sigur că este în regulă s-o faceți.