Skip to main content
AEG | Help and Support

Mașina de spălat rufe afișează codul de eroare Eb0, Ebo sau scoate 11 bipuri / clipește de 11 ori

Tensiunea de alimentare este prea scăzută:

Problema poate fi cauzată de tensiunea prea scăzută din sursa de alimentare a aparatului. Puteți verifica tensiunea prin conectarea aparatului la o altă priză și să încercați din nou.

Utilizarea prelungitorului:

Această problemă poate fi cauzată de folosirea unui prelungitor pentru a conecta aparatul la sursa de alimentare.

  • Scoateți toate prelungitoarele și încercați din nou.

Nu există împământare:

Această eroare poate să apară dacă aparatul nu este conectat la o priză cu împământare.

  • Verificați dacă produsul este conectat la o priză împământată la instalația electrică. Conectați mașina la o priză cu împământare și încercați din nou.
  • Problema poate fi rezolvată uneori prin resetarea mașinii. Pentru a realiza acest lucru, opriți alimentarea mașinii și porniți-o din nouă după circa 20-30 de secunde.
  • Testați dacă mașina funcționează din nou normal.

Dacă niciuna din sugestiile anterioare nu rezolvă problema, contactați un Centru de service autorizat.