Skip to main content
AEG | Help and Support

Ușa poate fi deschisă și apa se scurge în afară

 

Dacă a fost ales un ciclu de spălare cu clătirea oprită și mașina a fost oprită de la selectorul ciclului sau prin deconectarea de la alimentare, ușa poate fi deschisă după câteva minute, chiar dacă există apă în mașină. Apa se va scurge în afară pe podea. La selectarea unui ciclu fără clătire, rețineți să porniți un ciclu de evacuare înainte de a opri mașina și de a deschide ușa.

Dacă sfatul de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul de service autorizat.