Skip to main content
AEG | Help and Support

Hota se oprește în timpul utilizării

 

Cauze posibile:

  • A fost declanșat comutatorul de siguranță.

Pentru a continua, opriți plita și hota, așteptați 5 minute și porniți din nou aparatul. Aceasta oferă suficient timp de răcire hotei și resetează aparatul.

  • Un număr mare de vase cu conținut care fierbe.

Aparatul este conceput să absoarbă mirosurile, nu cantități mari de abur.

Verificați dacă filtrele sunt curate. Înlocuiți-le dacă este necesar.

Asigurați-vă că absorbția hotei este suficientă. Verificați dacă aerul iese prin priza de aer de pe peretele extern. Dacă funcția de recirculare este activată, verificați dacă filtrele cu carbon sunt introduse corect.

  • Conducta către exterior poate fi înfundată sau de dimensiune greșită.

Contactați Centrul de service autorizat.

  • Was this article helpful?