Skip to main content
AEG | Help and Support

Hota nu pornește

 

Dacă LED-urile / luminile nu funcționează, verificați mai întâi sursa de alimentare. Problema poate fi la ștecher, la priză sau la circuitul electric.

Dacă hota este conectată la priză, încercați să conectați un mic aparat (de ex. o lampă de control sau un fierbător) la respectiva priză pentru a verifica dacă funcționează. Dacă aparatul nu funcționează, poate exista o problemă electrică la priză. Verificați întreruptorul circuitului sau siguranța.

Dacă sursa de alimentare funcționează, resetați-o prin scoaterea sau deconectarea ștecherului de la priză. După aceea, așteptați 30 de secunde și introduceți la loc ștecherul / restabiliți alimentarea cu curent la priză.

Dacă nu se rezolvă astfel problema, contactați Centrul de service autorizat.

  • Was this article helpful?