Skip to main content
AEG | Help and Support

Mesajul de eroare U apare pe afișaj

 

Mesajul U indică faptul că funcția "Menține cald" este activată.

Pentru dezactivare, consultați manualul de utilizare.

  • Was this article helpful?