Skip to main content
AEG | Help and Support

Mesajul de eroare P apare pe afișaj

Mesajul P indică faptul că funcția Putere auxiliară / Booster este activată.

Funcția se va opri automat după o scurtă perioadă și mesajul va dispărea.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare.

  • Was this article helpful?