Skip to main content
AEG | Help and Support

Maşina de spălat vase afişează eroarea i40, i43 sau i44

 

Problemă:

Maşina de spălat vase afişează eroarea i40, i43 sau i44.

Se aplică la:
  • maşini de spălat vase integrate
  • mașini de spălat vase independente
Rezolvare:

1. Verificați dacă filtrele sunt curate

Filtrele murdare reduc debitul de apă, ceea ce conduce la rezultate nesatisfăcătoare la spălare. Verificați-le și curățați-le regulat.

Găsiți informații despre curățare și întreținere în manualul de utilizare. Puteți descărca manualul de utilizare de aici.

2. Resetaţi aparatul

Scoateți din priză mașina de spălat vase, așteptați 1 minut și conectați-o la loc.
Puteți opri alimentarea cu curent și de la siguranțele din panou / întrerupător.
Dacă ați deplasat şi repus la loc mașina, este important să verificaţi dacă vreun tub este îndoit sau strivit și dacă robinetul este complet deschis.
Pentru a porni mașina de spălat vase, selectați un ciclu adecvat și porniți-l.
Dacă ciclul pornește și funcționează normal, problema a fost rezolvată.

3. Verificaţi dacă aparatul afişează acelaşi cod de eroare sau un altul

Dacă aparatul afişează alt cod de eroare căutaţi codul în manualul de utilizare pentru asistenţă la depanarea problemei. (Puteţi descărca manualul de utilizare de aici).

4. Contactați un centru de service autorizat

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, vă recomandăm să solicitați o vizită a unui tehnician de service

 
NOTĂ: În funcţie de problemă este posibil să plătiţi intervenţia tehnicianului de service, chiar şi în perioada de garanţie.

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.