Skip to main content
AEG | Help and Support

Maşina de spălat vase afişează eroarea i40, i43 sau i44

 

Problemă:
 • Maşina de spălat vase afişează eroarea i40, i43 sau i44.
Se aplică la:
 • maşini de spălat vase integrate
 • mașini de spălat vase independente
Rezolvare:

1. Verificați dacă filtrele sunt curate

 • Filtrele murdare reduc debitul de apă, ceea ce conduce la rezultate nesatisfăcătoare la spălare.
 • Verificați-le și curățați-le regulat.
 • Găsiți informații despre curățare și întreținere în manualul de utilizare.
 • Puteți descărca manualul de utilizare de aici.

2. Resetaţi aparatul

 • Scoateți din priză mașina de spălat vase, așteptați 1 minut și conectați-o la loc.
 • Puteți opri alimentarea cu curent și de la siguranțele din panou / întrerupător.
 • Dacă ați deplasat şi repus la loc mașina, este important să verificaţi dacă vreun tub este îndoit sau strivit și dacă robinetul este complet deschis.
 • Pentru a porni mașina de spălat vase, selectați un ciclu adecvat și porniți-l.
 • Dacă ciclul pornește și funcționează normal, problema a fost rezolvată.

3. Verificaţi dacă aparatul afişează acelaşi cod de eroare sau un altul

 • Dacă aparatul afişează alt cod de eroare căutaţi codul în manualul de utilizare pentru asistenţă la depanarea problemei.
 • Puteţi descărca manualul de utilizare de aici.

4. Contactați un centru de service autorizat

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, vă recomandăm să solicitați o vizită a unui tehnician de service

Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateţi produsul din priză şi nu-l cuplaţi până când nu sunteţi sigur că este în regulă s-o faceţi.