Skip to main content
AEG | Help and Support

Mașina de spălat vase nu pornește ciclul de spălare

 

Problemă: 
  • Mașina de spălat vase nu pornește ciclul de spălare 
Se aplică la: 
  • Mașini de spălat vase integrate 
  • Mașini de spălat vase independente 
Rezolvare: 

1. Asigurați-vă că ușa este complet închisă  Deschideți și închideți ușa din nou. Dacă se aude un clic, acest lucru arată că ușa s-a închis corect.  
2. Asigurați-vă că funcția de pornire cu întârziere este dezactivată  Consultați manualul utilizatorului pentru instrucțiuni detaliate privind dezactivarea acestui mod.   
3. Verificați dacă ciclul anterior nu este în desfășurare  Dacă un ciclu este încă în desfășurare, acesta trebuie anulat înainte de a programa următorul ciclu. Pentru a anula ciclul, citiți secțiunea privind anularea ciclurilor din manualul utilizatorului mașinii de spălat vase. La anumite modele, panoul vă va arăta cum să resetați un ciclu. Puteți descărca manualul de utilizare de aici.  
4. Verificați dacă opțiunile „Ultra silențios” sau „Noapte” sunt selectate:  Aceste opțiuni implică pauze lungi în ciclul de spălare, care țin până la 20 de minute. Ciclul poate rula încă.  
5. Verificați dacă există LED-uri de alertă, alerte acustice sau mesaje de eroare:  Mesajul de eroare poate fi un LED care clipește, o secvență de bipuri sau un cod indicat pe afișaj. Consultați manualul utilizatorului pentru informații detaliate privind rezolvarea problemei.  Puteți descărca manualul de utilizare de aici.  
6. Verificați dacă există probleme cu alimentarea electrică:  Asigurați-vă că aparatul este conectat și pornit. Introduceți un alt dispozitiv în aceeași priză pentru a stabili dacă există curent. Dacă priza nu funcționează, contactați un electrician local care să rezolve problema. 
7. Verificați dacă există relee declanșate sau o siguranță arsă  Resetați întrerupătorul circuitului / dispozitivul RCD sau înlocuiți siguranța  Puteți reseta întrerupătorul de circuit prin împingerea comutatorului în poziția „PORNIT” 
8. Contactați un Centru de service autorizat   Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema, recomandăm să solicitați intervenția unui tehnician de service.    

NOTĂ: În funcție de problemă este posibil să plătiți intervenția tehnicianului de service, chiar și în perioada de garanție.    
Avertisment: Nu recomandăm utilizarea produsului până la remedierea completă a problemei. Scoateți produsul din priză și nu-l cuplați până când nu sunteți sigur că este în regulă s-o faceți.

 

  • Was this article helpful?