Skip to main content
AEG | Help and Support

Ușa se deschide în timpul unui ciclu de spălare

 

Dacă aparatul a fost instalat recent, panoul ușii/ușa mobilierului de bucătărie este prea grea sau aparatul nu a fost instalat corect (aparatul trebuie așezat drept și fixat pe poziție).

  • În acest caz, contactați instalatorul.

Dacă aparatul a fost instalat corect, problema poate fi cauzată de brațele stropitoare blocate sau înfundate.

  • Verificați și, dacă este cazul, spălați brațele stropitoare și curățați filtrele de la baza unității în conformitate cu manualul utilizatorului înainte de a folosi din nou aparatul.
  • Dacă sugestiile de mai sus nu rezolvă problema, contactați Centrul de service autorizat.