Skip to main content
AEG | Help and Support

Utilizarea tabletelor combinate

 

Atunci când folosiți tablete combinate, în funcție de duritatea apei, s-ar putea să nu fie necesară umplerea dozatorului pentru sare și a dozatorului pentru agent tensioactiv. În zonele cu apă dură, sarea și agentul tensioactiv sunt în continuare recomandate pentru cele mai bune rezultate la spălare.

  • Reglați electronic nivelul de duritate a apei la nivelul 1. La acest nivel, indicatorul (adăugare sare) nu se va aprinde pe panoul de comandă.
  • Activați funcția tablete combinate prin apăsarea butonului corespunzător.
  • Pentru informații detaliate, consultați manualul utilizatorului.

Funcția tablete combinate trebuie activată după ce selectați un program și nu va fi salvată în memorie.

  • Activați funcția tablete combinate înaintea fiecărui program.
  • Dacă secvenţa de uscare are rezultate slabe, umpleți dozatorul pentru agent tensioactiv și setați nivelul de duritate a apei la 1 sau 2.