Skip to main content
AEG | Help and Support

Coșurile sau brațele stropitoare sunt decolorate

Sosurile de paste și roșiile pot lăsa depuneri roșiatice pe alte articole și pe componentele aparatului.

  • Aceste depuneri pot fi îndepărtate folosind un detergent specializat.

Obiectele din teracotă pot produce depuneri maronii pe alte obiecte în mașina de spălat vase.

  • Dacă măsurile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service autorizat.