Skip to main content
AEG | Help and Support

Înainte de a suna

 

Atunci când ne contactați, să aveți la îndemână următoarele informații:

  • Modelul aparatului
  • Codul numeric al produsului (PNC)
  • Numărul ELC
  • Numărul de serie

Găsiți aceste informații pe plăcuța cu date tehnice a aparatului.

  1. Modelul aparatului
  2. Codul numeric al produsului (PNC)
  3. Numărul ELC
  4. Numărul de serie

Pozițiile plăcuței cu date sunt următoarele:

Frigider

în interior pe lateral

Congelator

în interior pe lateral

Combina Frigorifica

în interior pe lateral

2017-09-25_0959.png 2017-09-25_095.png 2017-09-25_0950.png