Skip to main content
AEG | Help and Support

Błąd H1/N1 lub migający symbol słońca

 

Ten kod sygnalizuje, że działa funkcja odszraniania. Funkcja ta zapobiega gromadzeniu się szronu na zewnętrznych elementach urządzenia, a każdy cykl odszraniania trwa od 4 do 8 minut.

Częstotliwość cykli zależy od temperatury zewnętrznej. Im niższa jest temperatura na zewnątrz, tym częściej klimatyzator uruchamia tę funkcję.

Gdy funkcja ta jest włączona,klimatyzator nie ogrzewa pomieszczenia.

 

  • Was this article helpful?