Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla komunikat o błędzie E50

 

Problem
  • Suszarka wyświetla komunikat o błędzie E50. Wskazuje to na problem z silnikiem lub oprogramowaniem.
Dotyczy  
  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
Rozwiązanie

1. Wyzerować urządzenie.

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie (ten sam rezultat można osiągnąć przy użyciu wyłącznika zabezpieczającego). 
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program.

2. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

 
UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

Zapisać wyświetlony kod błędu i podać go w chwili zamawiania wizyty serwisanta. Nie wyeliminuje to problemu, ale pomoże naszemu serwisantowi okreslić jego przyczynę.

 
UWAGA: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.