Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla komunikat o błędzie E20, C2 lub emituje 2 sygnały dźwiękowe/2 mignięcia

 

Problem:
  • Suszarka wyświetla komunikat o błędzie E20, C2 lub emituje 2 sygnały dźwiękowe/2 mignięcia. Wskazuje to na problem związany z odpływem wody, pompą lub oprogramowaniem.
Dotyczy:

 

  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
Rozwiązanie:

1. Upewnić się, że zewnętrzny wąż odpływowy (jeżeli dotyczy) jest prawidłowo podłączonydo odpływu.

Aby urządzenie odpompowywało wodę bezpośrednio do odpływu, należy do suszarki kondensacyjnej podłączyć zewnętrzny wąż odpływowy. W górnej części z tyłu urządzenia znajduje się czerwony lub zielony wąż. Należy go wyjąć i podłączyć do niego wąż przedłużający. Woda nie będzie wtedy kierowana do zbiornika, lecz bezpośrednio do odpływu.

2. Upewnić się, że wąż odpływowy nie jest skręcony, niedrożny lub zapętlony (jeżeli dotyczy).

Aby zapobiec skręcaniu się węża, należy go skrócić, aby swobodnie sięgał w dół do odpływu. W przeciwnym razie urządzenie może wyświetlać kod błędu lub może dojść do wycieku.

3. Wyzerować urządzenie

Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie (ten sam rezultat można osiągnąć przy użyciu wyłącznika zabezpieczającego). 
Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program.
4. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

 
UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

Zapisać wyświetlony kod błędu i podać go w chwili zamawiania wizyty serwisanta. Nie wyeliminuje to problemu, ale pomoże naszemu serwisantowi określić jego przyczynę.

 
Ostrzeżenie: nie zaleca się użytkowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.