Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka bębnowa nie włącza się po cyklu suszenia

 

Problem:
  • Suszarka bębnowa nie włącza się po cyklu suszenia. Wskazuje to na problem techniczny z urządzeniem.
Dotyczy:  
  • Suszarka wywiewowa
  • Suszarka kondensacyjna
  • Suszarka z pompą ciepła
     
Rozwiązanie:

1. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Zaleca się zamówić wizytę serwisanta.

 
UWAGA: zależnie od rodzaju usterki klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

 
Ostrzeżenie: nie zaleca się użykowania urządzenia do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i nie podłączać go ponownie do czasu uzyskania pewności, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości.