Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu ERR

Kod błędu ERR pojawia się w przypadku próby zmiany ustawień cyklu po uruchomieniu cyklu.

  • Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Następnie wybrać żądany cykl.
  • Wybrana opcja nie jest zgodna z wybranym cyklem. Wyłączyć i następnie włączyć suszarkę. Następnie wybrać żądany cykl.
  • Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.