Skip to main content
AEG | Help and Support

Suszarka wyświetla kod błędu E80

Wystąpił problem z pokrętłem wyboru programów lub oprogramowaniem.

  • Zresetować urządzenie. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka, odczekać 30 sekund i podłączyć ją ponownie.
  • Taki sam efekt można uzyskać, używając wyłącznika bezpieczeństwa. Po podłączeniu urządzenia do zasilania, włączyć je i wybrać program. Jeśli komunikat o błędzie pojawił się na wyświetlaczu podczas trwania cyklu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.
  • Was this article helpful?