Skip to main content
AEG | Help and Support

Głośniejsza praca urządzenia podczas cyklu suszenia wełny

 

Podczas cyklu suszenia wełny suszarki bębnowe pracują głośniej niż podczas innych cykli. Bęben obraca się szybciej, co skutkuje wyższym poziomem hałasu. Jest to normalne zjawisko i nie świadczy o nieprawidłowym działaniu urządzenia.

  • Was this article helpful?