Skip to main content
AEG | Help and Support

Oświetlenie w bębnie suszarki nie wyłącza się

 

Jeśli oświetlenie w bębnie suszarki nie włącza się, problem może być związany z żarówką. W niektórych przypadkach możliwa jest samodzielna wymiana żarówki. Zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.

Jeśli urządzenie jest wyposażone w oświetlenie LED, w celu jego wymiany należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.